Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bijacovce kaštieľ

Csákyovský kaštieľ, kaštieľ v Bijacovciach


Kraj: Prešov | Okres: Levoča | Obec: Bijacovce

Stručný popis:
Barokový Csákyovský kaštieľ z 18. storočia obklopený parkom leží v peknom prostredí obce Bijacovce.
História:
Kaštieľ postavili Csákyovci v rokoch 1780-1785 po vyhorení Spišského hradu (1780). Posledné úpravy sú z rokov 1955 -1860.
Interiér:
miestnostiach sa pruské a kláštorné klenby striedajú s rovnými stropmi.
Exteriér:
Rozmerný poschodový kaštieľ so stredným päťosovým a dvoma nárožnými trojosovými rizalitmi. Výtvarný dôraz sa sústreďuje na stredný rizalit, ktorý má v prízemí veľké, polkruhovo ukončené okná so zvlnenými rímsami v supraporte. Na poschodí sú menšie oválne okienka lemované profilovanými šambránami. Rizalit ukončuje tympanón, v ktorom je erb a štuková ornamentika. Plastická výplň južného tympanónu je označovaná ako erb rodu Csáky. Na ostatných fasádach sú pozdĺžne okná s pásovou šambránou. Nad rizalitmi sú manzardové, inde sedlové strechy. Ku kaštieľu patria aj pôvodné hosp. budovy.
Súčasný stav:
V roku 2002 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR za kultúrnu pamiatku aj areál kaštieľa pozostávajúci z parku a hospodárskeho dvora, východnej a západnej brány, sýpky a fontány. Tieto nehnuteľnosti tvoria súčasť neskorobarokového kaštieľa a dotvárajú predstavu o vidieckom panskom sídle.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice dayicnd 640-816
ccie voice 350-030
ccnp 642-832
mcts 70-432
network+ N10-004
ITIL EX0-101
A+ 220-702
A+ 220-701
ccda 640-863
ccie security 350-018
ccie service provider 350-029
ccna security 640-553
mcts 70-643
mcts 70-448
mcts 70-401
mcse 70-290

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice day Air Fuel Ratio Sensor

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,