Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Borša kaštieľ

Rákocziho kaštieľ v Borši, Borsi.


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Borša

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ s parkom na južnom okraji obce, postavený na mieste hradu.
História:
Na mieste dnešného objektu kedysi existoval vodný hrad, ktorého kamenné murivá pravdepodobne použili pri stavbe hradného kaštieľa z druhej polovice 16.storočia, pôvodne obohnaného vodnou priekopou, dobre viditeľnou na severnej strane. Kto postavil hradný kaštieľ, nie je známe. Kaštieľ opravovali v prvej tretine 20. storočia, potom prestavovali novšie bloky kaštieľa a aj dnes prebieha jeho obnova.
Interiér:
Zväčša rovné stropy a renesančné klenby.
Exteriér:
Kaštieľ má dnes pôdorys v tvare písmena L, resp. s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskych častí, v tvare nepravidelného písmena U. Na styku dvoch pôvodných krídel je nárožná štvorcová hranolová bašta, ktorá by mohla byť pozostatkom veže. Priečelie orientované do ulice má v strede prízemia veľký polkruhovo ukončený portál s pravouhlým orámovaním. Riešenie portálu nevylučuje možnosť použitia padacej mreže (event. zdvihnutia časti mostu). Poschodie členia prevažne združené okná s rímsami v parapete i suprafenestre, na okraji priečelia je v jednom z okien trojuholníkový ozdobný štít. Krídla do dvora majú novšie arkády, z 18. storočia.
Súčasný stav:

V súčasnosti kaštieľ opravujú. Kaštieľ má novú strechu a rekonštrované boli aj novšie objekty. Staršiemu objektu kaštieľa sa rekonštrukcia zatiaľ vyhla.

         Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,