Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bošany kaštieľ staršíKraj: Trenčín | Okres: Partizánske | Obec: Bošany

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ s parkom v centre obce Bošany.
História:
Na mieste dnešného kaštieľa stál hrádok s polygonálnou vežou, ktorý sa zachoval v konštrukciách dnešného renesančného kaštieľa prebudovaného 1550. Renesančná prestavba z prvej pol. 17. storočia mala za cieľ vybudovať silnú protitureckú pevnosť. Na pravidelnom nádvorí, vymedzenom opevňovacím múrom a nárožnými, koso postavenými bastiónmi, vybudovali dvojkrídlový poschodový objekt s vysokou atikou. Barok. prestavba 1776 a úprava fasád 1793 obohatila dispozíciu o nové schodište a chodbu zo strany dvora. Úpravy v 19. storočí sa sústredili najmä na obnovu renesančnej atiky. V tom období sa kaštieľ stal centrom veľkostatku, preto jeho opevnenie zbúrali a bočné krídlo prestavali na sýpku. V rokoch 1903 a 1946 kaštieľ opravovali a v roku 1982 bola naplánovaná komplexná obnova objektu pre muzeálne účely, ktorá však neprebehla.
Interiér:
Barokové schodište a z čias barokizácie klenby so štukovými obrazcami.
Exteriér:
Bloková budova pevnostného charakteru so starou polygonálnou vežou a mladšou renesančnou, koso postavenou vežou. Fasáda s vysokou atikou s lastovičími chvostami; členia ju iluzívne architektonické články v sgrafitovej technike, ktoré prekryli staršie úpravy s maľbami. Okolo okien sú kamenné renesančné šambrány.
Súčasný stav:
Objekt chátra a nevyužíva sa. Možné vstupy vandalom sú uzatvorené - niektoré sú zamurované, iné sú zabezpečené výdrevou.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,