Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

BudimírKraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Budimír

Stručný popis:
Starší kaštieľ z 15.storočia, postavený na základoch staršieho stredovekého objektu. Neskôr barokovo upravený.
História:
Patrí k najstaršiemu obdobiu stavby tohto druhu architektúry. Je totiž pôvodne neskorogotickou stavbou panského sídla z 15.storočia. Jeho existenciu potvrdzuje aj listina z roku 1561, ktorá sa zmieňuje o jeho staršom pôvode. Kaštieľ tak ako mnoho iných v druhej polovici 18.storočia rokokovo-klasicisticky prestavali. Kaštieľ opravili v rokoch 1977-1979 a používala ho miestna ľudová knižnica.
Interiér:
V ľavom trakte je priamočiare schodište, ktoré vedie do ústrednej miestnosti s valenou klenbou s lunetami. Baroková klenba prízemia prekryla gotickú krížovú rebrovú klenbu vyžľabenej klinovej profilácie.
Exteriér:
Poschodová budova má mierne naznačený stredný rizalit s vysokými pilastrami a zakončený trojhranným štítom. Na rizalite sú dve bránky s prehýbanými barokovými frontónmi, medzi ktorými stojí na vysokom podstavci socha sv.Floriána. Na poschodí ma rizalit dve okná s volútovo zakončenou nadokenneou rímsou. Postranné jednoosové bočné krídla vstupného priečelia majú polkruhom zakončené väčšie brány.  


Pôdorys pôvodne neskorogotického kaštieľa

Súčasný stav:
Perspektívne má mať v kaštieli expozície drobnej plastiky Východoslovenská galéria.  

 
Čelný rizalit s trojhranným štítomZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,