Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Demjata mladší kaštieľ

Semseyovský kaštieľ


Kraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Demjata

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ obdĺžnikového pôdorysu uprostred chátrajúceho parku na pravom brehu Sekčova v Demjate.
História:
Kaštieľ postavili v prvej polovici 17.storočia. Barokovo ho prestavali okolo roku 1736 a opravili po roku 1979.
Interiér:
Kaštieľ má renesančné valené klenby s lunetami alebo krížové s hrebienkami.
Exteriér:
Kaštieľ je bloková poschodová budova s jednoduchými fasádami členenými pozdĺžnymi oknami, riešenými ako hladké výrezy v stene. V prízemnej časti sú zvyšky sgrafita. Asymetricky osadený barokový vstup je v nike, lemovanej pilastrami s volútovými hlavicami a rímsou, ktorá má v strede mušľu. V nike je osadený barokový profilovaný ušnicový portál. Na fasáde sú čiastočne viditeľné zvyšky maľovanej výzdoby, pilastre, lemovanie okien a ríms. Strecha na objekte je zdvojená, valbová. Kaštieľ je obohnaný kamenným múrom a jeho areál sprístupňuje samostatná poschodová brána s podchodom, ktorý má valenú klenbu s lunetami. Na nárožiach kaštieľa sú pilastre s plytkými rímsovými hlavicami. Kaštieľ bol pôvodne ohradený múrom a do areálu sa vstupovalo cez samostatne stojaci vchod s veľkou polkruhovou bránou a valene klenutým podchodom. Nad bránou je dvojitý erb a letopočet 1736.
Súčasný stav:
Kaštieľ patrí ŠM, ktoré tu majú sklady.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,