Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dolná Krupá kaštieľ

Brunswickovský kaštieľ Dolná Krupá, kaštieľ v Dolnej Krupej, maď. Alsókorompa


Kraj: Trnava | Okres: Trnava | Obec: Dolná Krupá

Stručný popis:
Klasicistický kaštieľ obdĺžnikového pôdorysu z roku 1795 s rozsiahlym anglickým parkom, postavený na starších základoch v strede obce, s výraznou architektonickou slohovou jednotou celého komplexu ostatných budov leží v strede obce Dolná Krupá.
História:
Na mieste dnešného kaštieľa stála staršia stavba, o ktorej existujú aj písomné zmienky. Stála najneskôr do obdobia baroka, do 40-tych rokov 18. storočia. Kaštieľ bol menší ako dnešný. Prestavba kaštieľa na súčasný objekt sa uskutočnila vo dvoch etapách. Súvisela s rodinou Brunswickovcov, ktorí sa stali koncom 18. storočia grófmi a získali veľké majetky. Prvá etapa prestavby sa uskutočnila v rokoch 1793-94 podľa projektov J. Thallera. Stavbu viedol viedenský staviteľ Hausmann. J. Thaller určil obytnej budove v základe dnešný pôdorys s ústrednou sálou, vymaľovanou rokokovo-klasicistickou nástennou iluzívnou maľbou. Dnešnú podobu získal kaštieľ po úprave v rokoch 1818-1828 podľa staviteľa A. P. Rigela. Zjednotila priečelie kaštieľa a zvýraznila ho z oboch strán portikami, ktoré chránili vstup do kaštieľa. Ku kaštieľu, ktorý bol centrom hospodárskej jednotky, patrili viaceré funkčné stavby, ktoré spolu s parkom tvorili urbanistický celok. Vstup do kaštieľa s kovaným mrežovým oplotením a honosnou bránou chránili z oboch strán stĺpové vrátnice. K nim sa pripájali hospodárske budovy a byty pre služobníctvo. Súčasťou hospodárskej časti bol aj skleník (zachoval sa dodnes) s exotickou kvetenou a rastlinstvom. K areálu kaštieľa patrilo aj divadlo (zbúrané v roku 1946), postavené na spôsob antického chrámu. V budove divadla bolo aj rodové múzeum a kabinet rarít. Starší barokový domček s manzardovou strechou - tzv. Beethovenov domček, ktorý sa zachoval dodnes, je pozostatkom staršieho historického vývoja kaštieľa, z 18. storočia. Areál kaštieľa je spätý aj so stavbou neďalekého rímsko-katolíckeho kostola, kde je hrobka rodiny Brunswickovcov, a s kruhovou stavbou klasicistického mauzólea na priľahlom cintoríne.
Interiér:
V slávnostnej sále na prízemí sa zachovali nástenné maľby z konca 18. storočia s mytologickými námetmi a prvkami iluzívnej architektúry.
Exteriér:
Kaštieľ situovaný v blízkosti kostola tvorí urbanistickú dominantu historického osídlenia obce. Poschodová bloková klasicistická stavba má na oboch stranách zvýraznené stĺpové portiky. Portikus orientovaný do záhrady prepája slávnostnú sálu s parterom anglického parku. Pri vstupe sa zachovala vrátnica, súčasťou parku je aj skleník. Pôdorys kaštieľa z publikácie Klasicistická architektúra na Slovensku.

Súčasný stav:
V kaštieli sídlil Domov slov. hudobných skladateľov. Nachádzala sa tu aj vysunutá expozícia SNM Bratislava, dokumentujúca významné európske hudobné osobnosti, ktoré pôsobili na Slovensku. Potom sa expozícia reinštalovala, takže nebol verejnosti prístupný. Dnes je možné vidieť hudobný pavilón ktorý súvisí s pobytom slávneho skladatel'a Ludwiga van Beethovena, priatel'a rodiny grófa Brunsvika. Dokumentuje život a dielo významného európskeho skladateľa s osobitným dôrazom na jeho vzťah ku Slovensku a prijímanie jeho skladateľského odkazu. Okrem toho je možné v kaštieli Dolná Krupá vidieť aj výstavu "Zrkadlenie klasicizmu.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

News item headlined "KUDOS

News item headlined "KUDOS TO NAJIB AND TEE KEAT" on page N3 hails move by government to release PKFZ findings in entirety. This news item mcts also includes fawning commendations to both PM Najib and you. Nothing wrong with that except that your journalists seem to have completely forgotten or ignored the role of those who initially scjp exam dumps exposed this scandal and over the years persisted to make sure that this scandal was not swept under the carpet. As I remember, this scandal was first exposed many years ago by Lim Kit Siang, Malaysiakini, The Sun (not necessarily in that order) and perhaps some others(definitely non-BN). In fact I remember that those from BN, especially a+ practice test MCA initially tried to either downplay the scandal or deny there was any impropriety. I find it disappointing that your Star's reports have not acknowledged the contribution of all those non-BN entities who first exposed this scandal and spend a lot of their energy making sure that the scandal was not swept under the carpet and forgotten. Is it because the Star's journalists are ignorant or is it nca certification because they are trying to make you look great at the expense of others who are also deserving of some credit?

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,