Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dunajská Streda kaštieľ

Žltý kaštieľ v Dunajskej Strede


Kraj: Trnava | Okres: Dunajská Streda | Obec: Dunajská Streda

Stručný popis:
Barokový kaštieľ z 1.polovice 18.storočia obdĺžnikového pôdorysu v meste Dunajská Streda.
História:
Kaštieľ začali stavať na začiatku 18. storočia a dokončili ho až v roku 1770. Hlavným iniciátorom stavby bol biskup Mikuláš Kondé. Pôvodný barokový sloh kaštieľa bol začiatkom 19. storočia upravený klasicisticky. Hlavným a výrazným prostriedkom tohto druhu kaštieľov je prestavba v klasicistickom slohu. V rokoch 1970-1972 do objektu presťahovali Žitnoostrovné múzeum, ktoré bolo v r. 1964-1970 umiestnené vo významnom dunajskostredskom historickom objekte, a to v tzv. Bielom kaštieli. Biely kaštieľ bol postavený v duchu romantických stavieb z konca 19. stor v neskoroklasicistickom slohu. Bola to dvojpodlažná stavba so stredným rizalitom zakončeným tympanónom, v ktorom bol erb. Fasáda bola členená lizénovým rámom, zakončená podstrešnou rímsou so zuborezom. V miestnostiach boli rovné stropy so štukovou ornamentikou. Po presťahovaní múzea budovu zbúrali.
Interiér:
Miestnosti na prízemí sú zaklenuté fabiónovým stropom, miestnosti na poschodí sú zdobené štukovou ornamentikou s okrajom.
Exteriér:
Je to dvojpodlažná obdĺžnikovitá budova so stredným trojosovým rizalitom, členený pilastrami a zakončený vykrojeným štítom. Na rizalite sú vertikálne pilastre s kompozitnou jónskou hlavicou a mušľou. V rizalite taktiež na bočných stranách sú tri okenné osi. Pilastre nesú kladie, nad kladím je nástavec s erbom v strede a so štukovou ornamentikou. Okná sú od seba oddelené lizénami a majú v supraporte a v parapete rímsu, pod nimi je štukový obrazec. Nadokenné rímsy na rizalite sú prehýbané. Fasáda je členená lizénovým rámom a kordónovou rímsou. Na prvom poschodí nad oknami je štuková ornamentika. Na prízemí a na prvom poschodí sú podkasané lunety, nárožia sú bosované. Portál je segmentovo ukončený kamenným ostením a pásovou šambránu. Strecha je valbová, škridlicová. Pri kaštieli je ďalšia budova s podobnou fasádou.
Súčasný stav:
V kaštieli sa nachádza múzeum.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,