Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Gabčíkovo kaštieľ

Amadeovský kaštieľ v Gabčíkove, Beš, Bős kastély


Kraj: Trnava | Okres: Dunajská Streda | Obec: Gabčíkovo

Stručný popis:
Monumentálny štvorkrídlový kaštieľ obklopený parkom v centre obce Gabčíkovo.
História:
Dnešný kaštieľ postavili pravdepodobne na mieste staršieho opevneného objektu v 17. storočí. Pôvodne neskororenesančný kaštieľ v 2. tretine 18. storočia barokovo-klasicisticky prebudovali a prefásadovali. Novšie úpravy rešpektovali jeho historický charakter.
Viac
Interiér:
V priestoroch ľavého traktu kaštieľa sa zachovali pôvodné renesančné klenby a z čias klasicistickej prestavby pochádzajú pruské klenby a valené klenby s lunetami.
Exteriér:
Dvojpodlažná budova stavaná okolo dvora s nárožnými bosovanými rizalitmi - pripomínajúce veže v priečelí. Strednú časť zvýrazňuje plochá atika. Juhovýchodná fasáda má mierne vystupujúci stredný rizalit zakončený tympanónom, v ktorom je bosovaný segmentovo zakončený vchod. Reprezentačnú časť dispozície, po stranách s mierne vystupujúcimi rizalitmi, zvýrazňuje zo strany parku terasa.
Súčasný stav:
Kaštieľ sa v minulosti využíval ako poľnohospodárska škola, dnes je v ňom sociálny ústav - pôvodne domov dôchodcov.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice day Navigation Screen

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,