Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Horné Lefantovce veľký kaštieľKraj: [Všetky kraje] | Okres: -- | Obec: -

Stručný popis:
Monumentálny neobarokovo-klasicistický trojtraktový kaštieľ, prebudovaný z pôvodného staršieho objektu kláštora, obklopený anglickým parkom.
História:
V roku 1369 založil v obci Michal z Lefantoviec paulínsky kláštor sv. Jána, ktorý sa stal za tureckého vpádu útočiskom paulínov z celého Uhorska. Preto ho v roku 1636 opravili a dobre opevnili a v roku 1687 znovu prestavali. Barokovú prestavbu z roku 1774 charakterizuje nadstavba objektu o druhé poschodie. V tom roku vymaľoval kláštorný kostol Jozef Bergl. Po zrušení kláštorov 1781 za Jozefa II. mnísi kláštor opustili a 1782 bol už spustnutý. V roku 1836 ho spolu s kostolom odkúpil František Edelsheim-Gyulay. Gyulayovci 1894 prebudovali pôvodný kláštorný objekt na šľachtické sídlo podľa projektu Jozefa Huberta.
Interiér:
Vstupné krídlo, vybudované z gotického kláštorného kostola, horizontálne prestropili. V jeho prízemí sa nachádza vstupná hala a priamočiare reprezentačné schodište. Na poschodí, ktoré slúžilo ako slávnostná sála, rešpektovali barokové fresky zo života sv. Jána Krstiteľa. Veľké barokové kompozície s iluzívnymi architektúrami a priehľadmi do oblohy, predstavujúcimi dramatické scény, charakterizuje bohatosť figurálnych kompozícií a vlajúce drapérie. V reprezentačných priestoroch obytného krídla sa zachovali klenby a stropy s barokovými a neobarokovými štukovými ornamentmi. Kaplnka kaštieľa má neskorobarokové vnútorné zariadenie z druhej polovice 18. storočia.
Exteriér:
Dvojposchodová budova postavená na obdĺžnikovom pôdoryse s vybiehajúcim krídlom v strede dispozície. Obytnú časť zdôrazňuje stredný rizalit a bočné rizality s prevýšenými manzardovými strechami. V strednom rizalite je široké schodište a stĺpový balkón, nadväzujúci na park. Vybiehajúce krídlo bolo pôvodne gotickým jednoloďovým kostolom, ktorý koncom 19. storočia prebudovali na reprezentačný vstup s balkónom. Napriek prestavbám si pôvodný objekt kostola zachoval systém oporných pilierov. Pred jeho južnú fasádu umiestnili v parku terasu, funkčne nadväzujúcu na vstupnú halu. Nachádza sa tu bohato riešené kováčske práce, najmä mreže a parapety balkónov. Pôvodný pôdorys kláštora rozšírili koncom 19. storočia o hospodárske krídlo.
Súčasný stav:
Objekt a park kaštieľa slúži ako zdravotnícke zariadenie.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,