Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Malinovo kaštieľ

Eberhard, Yberhard


Kraj: Bratislava | Okres: Senec | Obec: Malinovo

Stručný popis:
Klasicistický kaštieľ postavený na základoch bývalého vodného hradu.
História:
Obec v západnej časti Žitného ostrova sa spomína už v roku 1209 v súvislosti s tamojším vodným hradom. Dlhší čas patrila grófom zo Sv.Jura a Pezinka, v 17.storočí sa tu vytvorilo samostatné panstvo, ktoré patrilo viacerým známym západoslovenským feudálnym rodinám aj Illesházyovcom. V rokoch 1677-1680 sa vtedajší majiteľ arcibiskup Szelepcsényi podujal na základnú prestavbu objektu a zriadil tu aj kaplnku. Na mieste pôvodného vodného hradu, postavil renesančný kaštieľ, ktorý bol tak isto ako vodný hrad chránený vodnou priekopou, z ktorej sa časti v rôznom stave aspoň v náznaku zachovali.
Exteriér:
Poschodovú štvorkrídlovú stavbu s nádvorím potom v prvej polovici 19.storočia klasicisticky prestavali Apponyiovci. Na hlavnej fasáde je mierne vystupujúci stredný rizalit s tympanónom. Pred vchodom je balkón na železných stĺpoch. Z pravidelného pôdorysu kaštieľa vystupuje staršia stavba pôvodnej renesanšnej kaplnky, pri prestavbách upravovaná rovnako ako ostatný objekt. Kaštieľ bol často upravovaný v detailoch, ktoré pri nijakom objekte nemôžeme v celku pomenovať, no niektoré z týchto úprav znamenjú vážny zásah do stavebnej hodnoty.
Súčasný stav:
Posledné využitie kaštieľa pre strednú záhradnícku školu bolo prínosom predovšetkým preto, že zaručuje mimoriadnu údržba anglického parku, ktorý je v areáli kaštieľa. 
vstupný rizalit bočné krídlo pohľad zozadu jazierko v parku


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície




 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,