Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Markušovce kaštieľ

Mariássyovský kaštieľ, kaštieľ Mariášiovcov a letohrádok Dardanely


Kraj: Košice | Okres: Spišská Nová Ves | Obec: Markušovce

Stručný popis:
Pôvodne renesančný, neskôr rokokovo upravený kaštieľ obklopený parkom, reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov v centre obce Markušovce - Mariássyovcov. V areáli kaštieľa letohrádok Dardanely.
História:
Kaštieľ - najreprezentačnejší v strede obce - vznikol v období renesancie. Postavil ho v roku 1643 František Mariássy ako renesančnú blokovú pevnosť s kruhovými vežami na nárožiach. Budovu ukončovala atika, fasády rytmicky členili kamenné okná. Priestory kaštieľa a budov, ktoré v období renesancie dotvorili jeho najbližšie prostredie, sa využívali aj ako humanistická škola, ktorú založil v roku 1567 Pavol Mariássy (do vybudovania kaštieľa bola škola na hrade). Jej činnosť sledujeme až do roku 1673. Škola sa zameriavala na prednášanie jazykov vrátane slovenčiny a na reálne predmety. Medzi jej prednášateľov patrili českí bratia, početná skupina kňazov na čele so Z. Cedarom a M. Molitorom a predpokladá sa, že sa tu zastavil na svojej ceste do Bieleho Potoka aj J. A. Komenský. Kaštieľ slúžil svojím majiteľom ako opevnené sídlo sto rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v areáli kaštieľa a upravili aj dve priestranné rozľahlé hospodárske budovy, situované po stranách kaštieľa, uzatvárajúc tak parcelu. V roku 1773 začali aj s obnovou vlastného kaštieľa so snahou zmeniť jeho výzor na módne rokokové sídlo.
Krátko nato začali stavať letohrádok zvaný Dardanely, ktorý mal riešiť nedostatok barokových reprezentačných priestorov v objekte starého kaštieľa. So stavbou začali v roku 1778, vybudovali ústredný rizalit so slávnostnou sálou, ktorej steny pokryli freskami čerpajúcimi z antických a mytologických motívov. Dôvodom tejto stavby bola predovšetkým očakávaná návšteva cisára Jozefa II., ktorá sa však neuskutočnila. Preto aj stavebné práce prerušili. Bočné krídla sa dostavali až počas pamiatkovej obnovy v 70-tych rokoch minulého storočia podľa pôvodného projektu.
Pohľadnica zo začiatku storočia Marián Velba
Interiér:

Kaštieľ - zachovalo sa pôvodné renesančné členenie s ústredným schodišťom vo dvorane, z ktorej sú prístupné aj jednotlivé miestnosti na prízemí. V miestnostiach valené klenby s lunetami a kláštorné klenby s bohatým štukovým dekorom. Z čias romantických úprav pochádza interiér zasadacej miestnosti Csákyovcov.

Letohrádok – v ústrednom poschodovom pavilóne, v slávnostnej sieni sú na klenbe rokokové maľby s mytologickými scénami.V bočných krídlach nevhodné schodište a zariadenie z konca 70tych rokov, snáď podľa pravidla „nech každý vidí, že to nie je pôvodné“.

Exteriér:

Kaštieľ - dvojpodlažná dvojtraktová stavba s obdĺžnym blokovým pôdorysom s vysokou atikou a s nárožnými okrúhlymi baštami. Neskôr rokokovo upravená so snahou prekryť ťažké hmoty renesančnej opevnenej budovy súdobým architektonickým výrazom. Súčasťou tejto novej koncepcie je aj vstupný rizalit a centrálne umiestnená vežička s bohato členeným tvarom strechy. Najväčšou zmenou bolo však zhotovenie falošného radu okien, ktoré opticky znížilo vysokú renesančnú atiku a vytvorilo zdanie trojpodlažnej budovy. Rokokovo upravená fasáda členená bohatými štukami hlavíc pilastrov a lizén s bohato zdobenými oknami na poschodí. Po stranách kaštieľa hospodárske budovy s maľovanou fasádou. Kaštieľ bol obklopený francúzskym parkom, ktorého súčasťou je aj letohrádok Dardanely.

Pôdorys kaštieľa

Letohrádok – postavený len ústredný poschodový pavilón s trojosou fasádou zakončenou trojuholníkovým tympanónovým štítom v strede s erbom. Bočné krídla dostavané počas pamiatkovej obnovy zodpovedajú pôvodnému zámeru majiteľov.

Súčasný stav:
Dodnes sa zachovala pôvodná dispozícia kaštieľa s bohatými štukovými klenbami. Na rohových baštách sú zachované renesančné strieľne. Kaštieľ aj letohrádok sú prístupné verejnosti. V kaštieli je expozícia historického, najmä empírového nábytku. V prízemí je možné odčítať pôvodnú dispozíciu renesančných miestností kaštieľa, hlavne v kuchyni a vstupnej časti. Najviac nás však zaujal model Markušovského hradu.

V letohrádku Dardanely je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov a občas tu bývajú v slávnostnej sieni aj koncerty.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,