Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Mokraď kaštieľ

Kaštieľ Dolný Kubín, Mokraď - sirotinec


Kraj: Žilina | Okres: Dolný Kubín | Obec: Dolný Kubín

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ obdĺžnikového pôdorysu s charakteristickou manzardovou strechou a dvoma cibuľovitými vežičkami z prvej polovice 17. storočia v miestnej časti Mokraď, mesta Dolný Kubín.
História:
Renesančný dvojvežový kaštieľ postavili Gužičovci na sklonku 16. storočia, potom čo dostali osadu do daru od Thurzovcov. V roku 1758 ho barokovo prestavali, v tom čase kaštieľ i majetky patrili Abaffyovcom. Po skončení zemianstva patril kaštieľ istý čas cirkvi, ktorá v ňom zriadila sirotinec. Kaštieľ prešiel úpravou okolo roku 1930 a po roku 1950, keď čiastočne zmenili jeho dispozíciu pre spoločenské funkcie obce. Slúžil ako mestský úrad, potom a do roku 1990 v ňom sídlila Okresná správa cestovného ruchu. Osem rokov bol prázdny a stal sa terčom viacerých vlámaní. Po reštitúcií patrí opäť cirkvi a jeho priestory vlastní Spišská katolícka charita. Práve ona dala kaštieľ do správy skautom. Od konca roku 1999, sa skauti z Dolného Kubína snažia kaštieľ zrekonštruovať.
Interiér:
V miestnostiach klenby so štukovou rastlinnou ornamentikou.
Exteriér:
Kaštieľ je poschodová obdĺžniková budova s dvoma valcovými vežami na nárožiach južnej fasády. Výrazným prvkom je manzardová strecha a cibuľovité striešky veží. V roku 1750 prešiel rekonštrukciou, dostal šindľovú strechu a obdobne boli pokryté aj veže s typickým zastrešením ľudovej architektúry. V roku 1758 bol kaštieľ pri prestavbe zbarokizovaný. Neskoršie prestavby podstatne zmenili jeho interiér.
Súčasný stav:
V súčasnosti je kaštieľ prispôsobený účelom ubytovania a trávenia voľného času a rôznych aktivít.  Prevádzkovateľ ho označuje ako multifunkčný objekt, ktorý spolu s veľkou záhradou na táborenie a prekážkovou dráhou tvorí jedinečný komplex pre trávenie víkendových aktivít rôzneho charakteru. Kaštieľ je takisto vhodný na organizovanie kurzov a školení a skauti ho ponúkajú na využitie.
Fotografie zo stránky gentiana.yweb.sk


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,