Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Moravany nad Váhom kaštieľ

Domov architektov MoravanyKraj: Trnava | Okres: Piešťany | Obec: Moravany nad Váhom

Stručný popis:
Renesančný kaštieľ s parkom s neskoršími prestavbami a prístavbami, situovaný na západnom okraji obce Moravany nad Váhom.
História:

Kaštieľ má stredoveký pôvod. Dokazuje to situovanie objektu na terase nad údolím kedysi inundačného územia Váhu, ktoré tvorilo jeho prirodzenú ochranu, ako aj dispozícia, skladajúca sa zo samostatných budov scelených až renesančnou prestavbou koncom 16. stor. Touto prestavbou získal kaštieľ zhruba dnešný vzhľad. V tom čase stáli vedľa seba dve poschodové budovy, ukončené vysokou oblúčikovou atikou, pravdepodobne so sgrafitami na fasádach. Priestrannejšia budova so vstupným vestibulom a reprezentačnými klenutými priestormi na poschodí okolo ústrednej chodby bola na nároží zvýraznená vežou a arkierom, ktoré chránili prístupovú cestu od dediny na trase kostol - kaštieľ. V 18. stor. sa uskutočnili barok. úpravy objektov. Prejavili sa najmä pri riešení detailov, pri úprave niektorých klenieb a v exteriéri prístavbou balkóna na stĺpoch pred ústrednou sálou. Pomerne veľké úpravy sa vykonali v 80-tych rokoch 19. stor., keď kaštieľ nadstavali o ďalšie poschodie a reprodukovali aj jeho renesančný stav. Posledná, pamiatková úprava kaštieľa zo 60-tych rokov nášho storočia vychádzala zo zachovaných hodnôt a rešpektovala aj romantické úpravy z 19. storočia.

kresba Marián Velba

Interiér:
Na klenbách reprezentačných priestorov na prízemí sú typickým prvkom štukové ornamenty geometrických a rastlinných vzorov.
Exteriér:

Navzájom prepojené budovy kaštieľa uzatvárajú nádvorie. Pre budovy kaštieľa je charakteristické ich ukončenie vysokou oblúčikovou atikou nad rytmicky pravidelne členenými fasádami. Hlavná budova je členená vežou, hranolovým a kruhovým arkierom; v riešení fasády výrazne vystupuje prístavba kaplnky. Okolo kaštieľa je anglický park s galériou plastík od umelcov z celého sveta, ktorí tu tvoria v rámci medzinárodných sochárskych sympózií.

pôdorys kaštieľa

Súčasný stav:

V kaštieli je stále Zariadenie pre slovenských výtvarných umelcov a architektov, ktorí tu majú k dispozícii aj ateliéry a ubytovanie.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Dostupne akciam ako svadba?

Dostupne akciam ako svadba?

Peky kastiel.

Velmi pekne.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,