Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

SkýcovKraj: Nitra | Okres: Zlaté Moravce | Obec: Skýcov

Stručný popis:
Rekonštruovaná zrúcanina staršieho kaštieľa sa nachádza priamo v obci Skýcov.
História:
Renesančný kaštieľ bol postavený na mieste staršieho objektu z roku 1663, no jeho prví vlastníci nie sú známi, pravdepodobne to boli Bebekovci alebo Zápoľskovci. Kaštieľ bol opevnený, s nárožnými vežami. V roku 1813 si ho odkúpilo knieža Arthur Odescalchi. Dal na kaštieli postaviť vežu Neboj sa, kaštieľ obohnal priekopou a opatril padacím mostom. Bol opustený začiatkom 18.storočia a stál v zrúcaninách až do roku 1883, keď prebehla jeho novorománska rekonštrukcia. Bol prebudovaný na spôsob novorománskeho hradu. Z kruhovej nárožnej bašty je dobrý výhľad na blízky Hrušovský hrad. V minulosti si signalizovali nebezpečenstvo fakľami. Podľa tradície sú hrady prepojené podzemnou chodbou. V roku 1903 odkúpil skýcovké majetky vrátane kaštieľa arcivojvoda Augustín Habsburský a pripojil k Topoľčianskam. Zámoček bol vypálený pri ústupe nemeckých vojsk počas 2. svetovej vojny spolu s dedinou, za to, že obyvatelia pomáhali partizánom.
Exteriér:
Prestavba kniežaťa Arthura Odescalchiho: Jadro tvoril palác stavaný na spôsob obytnej veže s klenutými priestormi a so slávnostnou sálou, osvetlený polkruhovo ukončenými združenými oknami. Na hlavný palác nadväzovala ďalšia jednotraktová obytná budova, ukončená priečnym krídlom, uzatvárajúca spolu s opevnením nádvorie. Hmoty kaštieľa rozčlenili v nároží kruhovou baštou, kruhovou schodišťovou vežou s vysokou strechou v centre súboru s päťbokým štvorpodlažným výstupkom. Nerovné výbežky, hra hmôt a tvarov vytvorili vidinu stredovekého zámku stavaného dávnejšie.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,