Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Tomášov kaštieľ

kaštieľ Majorháza v Tomášove


Kraj: Bratislava | Okres: Senec | Obec: Tomášov

Stručný popis:
Barokový kaštieľ s priľahlým parkom na kraji obce Tomášov.
História:
V miestnej časti Tomášova - Majorháza sa nachádza barokový kaštieľ, ktorý postavila rodina Jeszenákovcov. Klasicisticky bol kaštieľ upravený v poslednej štvrtine 18. storočia. V prvej polovici 19. storočia prešiel ako veno do majetku rodiny Draskóczyovcov a v 2. polovici 19. storočia tiež venom do rúk Vayovcov. V roku 1908 kúpil kaštieľ spolu s veľkostatkom Rudolf Strasser, potomkom ktorého patril do roku 1946. Počas I.svetovej vojny bola v kaštieli vojenská nemocnica. V 40. a 50. rokoch 20. storočia Strasserovci poskytovali turistom bohato zariadené izby na ubytovanie. Po roku 1946 bola v kaštieli škola a rôzne inštitúcie. V roku 1953 bol kaštieľ upravený a nadstavovaný v duchu historického romantizmu a stal sa sídlom detského domova, neskôr výchovného ústavu pre chlapcov, ktorý sem premiestnili z Hlohovca.
Interiér:
Vstupný priestor tvorí podjazd a stĺpový vestibul, klenutý striedavo pruskými a českými klenbami na pilieroch. Na poschodie vedie dvakrát lomené reprezentačné schodište. Miestnosti sú zaklenuté pruskými a českými klenbami, miestnosti na poschodí majú rovné stropy.
Exteriér:
Kaštieľ je rozsiahla dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare U. Hlavná fasáda má mierne vystupujúce rizality, dva bočné a jeden stredný, zakončený trojuholníkovým tympanónom. Pred týmto rizalitom je polkruhový balkón s kovaným zábradlím, podopieraný dvoma piliermi. Aj na dvorovej fasáde je plytký rizalit zakončený trojuholníkovým tympanónom, pred ktorým je stĺpový portikus s balkónom. Okná tohto rizalitu majú polkruhové zakončenie. Rizality na poschodí členia pilastre s iónskou hlavicou, nad oknami poschodia sú rozviliny a podvlysy zdobené girlandami. Stredný rizalit má segmentovo zakončený vchod, na poschodí je uložený na združených stĺpoch. Z fasády východného krídla vystupuje kaplnka s polygonálnym uzáverom. Prízemie budovy člení pásová rustika a od poschodia ho oddeľuje kordónová rímsa. Okná sú v šambránach s nadokennými a podokennými rímsami. Frontóny v rizalite na poschodí majú tvar vejára. Nad oknami bočného krídla na prízemí sú štukou zdobené supraporty. Neobarokovou úpravou, najmä ornamentálnymi prvkami, boli pozmenené hlavne vstupné časti. Budovu kryje valbová strecha, na rizalitoch je strecha manzardová. Počas rekonštrukcie boli prízemné časti bočných krídel nadstavané do dnešnej podoby. Budova je krytými chodbami spojená s novými stavbami ústavu.
Súčasný stav:

V roku 1993 Strasserovci (z Gyováru) v rámci reštitúcie získali kaštieľ spať do vlastníctva, ale zariadili si tu iba niekoľko izieb a v ostatných priestoroch ponechali ústav. Kaštieľ si môžete pozrieť zvonku z parku.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,