Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Veľké Uherce kaštieľ

Nog Ugrouch, Nagy Ugrócz


Kraj: Trenčín | Okres: Partizánske | Obec: Veľké Uherce

Stručný popis:
Neogotický kaštieľ s priľahlým parkom pri ceste v obci Veľké Uherce.
História:

Pôvodne renesančný zo 17. storočia postavil v roku 1622 Michal Bošány s manželkou Margarétou. Kaštieľ bol v 18. storočí zbarokizovaný a v rokoch 1845 až 1860 úplne prestavaný Thonetovcami v romantickom neogotickom slohu s ponechaním časti pôvodných miestností na prízemí. Po roku 1945 bola v kaštieli zriadená škola. V roku 1970 bol urobený pamiatkový výskum a v roku 1979 začal pamiatkostav Žilina necitlivú rekonštrukciu. Po roku 1990 boli všetky práce zastavené, kaštieľ patril dočasne kancelárii prezidenta a dnes je majetkom obce.

Interiér:

Na druhom podlaží reprezentačné miestnosti s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevenými obkladmi a vzorovým parketom. Romantická rytierska sieň s bustami rytierov na stenách. Vo vnútornom zariadení gobelín, umiestený v slávnostnej sieni, predstavuje kráľa sediaceho na tróne, obklopeného množstvom postáv. Reliéfna podobizeň baróna Thoneta z roku 1904 od P. Brežthuta z Viedne. Rokokový rám z 2. tretiny 18. storočia.

Exteriér:
Štvorkrídlová budova, stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Dvojtraktové prízemie s neogotickou kaplnkou, ktorá je prístupná bohato riešeným portálom. Fasáda budovy členená bohatými neogotickými architektonickými článkami.
Súčasný stav:

Kaštieľ je v súčasnosti v rukách obce a chátra.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,