Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Banská Bystrica kostol Farský

Banská Bystrica kostol nemecký, kostol Nanebovzatia Panny Márie


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Banská Bystrica | Obec: Banská Bystrica

Stručný popis:
Kostol je najstarším objektom hradného areálu. Pôvodne gotický, neskôr gotický a neskorogotický.
História:
Počiatky kostola siahajú pred rok 1255, kedy boli udelené mestské práva obci Bystrica od panovníka Bela IV. Pôvodne bol románsky jednoloďový so štvorcovou svätyňou a vežou so združenými oknami. V prvej polovici 14. storočia bol rozšírený o južnú prístavbu a goticky zaklenutý. V rokoch 1494 - 1505 bol postavený v neskorogotickom slohu, obvodové múry boli zvýšené a pristavalo sa nové presbytérium s trojbokým uzáverom, ku ktorej dal zo severnej strany bohatý mešťan Koningsberger v roku 1500 pristaviť Kaplnku sv. Jána Almužníka. Južná strana lode bola ukončená Kaplnkou sv. Ondreja a Kaplnkou Tela Kristovho. Tieto kaplnky postavili v roku 1473 mešťania Vít Muhlstein a Kohlmann. Na severnej strane lode boli postavené Kaplnka sv. Antona a Kaplnka sv. Barbory z rokov 1473 a 1475.
Interiér:
Najvzácnejšou pamiatkou v kostole je 9 metrov vysoký neskorogotický skriňový oltár s pohyblivými krídlami a fialovým štítovým nadstavcom sv. Barbory, ktorý pochádza z roku 1509. Oltár tvoria viaceré sochárske diela a tabuľové maľby pochádzajúce z dielne Majstra Pavla z Levoče. Hlavnú skriňu vypĺňajú tri sochy - Panna Mária s dieťaťom, sv. Barbora a sv. Hieronym. Zadné strany krídel vypĺňajú tabuľové maľby zobrazujúce postavy svätcov. V spodnej časti oltára je zobrazený výjav Krista s dvanástimi apoštolmi. Vo fialovom nadstavci je súsošie Kalvárie s ukrižovaným Kristom a dvoma zločincami. Pozoruhodná je aj neskorogotická krstiteľnica od majstra Jodoka asi z roku 1475 umiestnená v kaplnke sv. Barbory. Hlavný oltár kostola je zdobený dvojdielnym olejovým obrazom, ktorý znázorňuje Nanebovzatie Panny Márie. Po stranách sa nachádzajú štyri sochy. Po požiari roku 1761 dostal kostol novú barokovú klenbu, ozdobenú roku 1770.
Exteriér:
Na veži kostola možno najlepšie sledovať jeho stavebný vývoj. Prvé a druhé poschodie má po dva páry združených okien románskych, tretie a štvrté poschodie sú gotické s oknami s lomeným oblúkom, piate vzniklo v 18. storočí a je renesančné a strecha je baroková. Na južnej fasáde kostola je umiestnený reliéf "Kristus na Olivovej hore", so sieťovou gotickou klenbou z 15. storočia.
Súčasný stav:



Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície




 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Ja som sa sobášil

Ja som sa sobášil testking dumps diplomu, po tomto budem návštevu historických miest, ako je Havaj a veľa ďalších.

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,