Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bernolákovo kostol sv. Štefana

Rímskokatolícky kostol Sv.Štefana


Kraj: Bratislava | Okres: Senec | Obec: Bernolákovo

Stručný popis:
Pôvodne gotický kostol sv.Štefana na vyvýšenine v susedstve hradu v Bernolákove.
História:
Je najstaršou pamiatkou Bernolákova. V literatúre sa často spomína ako gotická stavba zo 14. storočia, no niektoré historické pramene pripúšťajú možnosť, že v tom období bola goticky iba upravená pôvodná románska stavba z 13. storočia. Gotický charakter sa zmenil ďalšou úpravou v rokoch 1764 a 1773. Tieto stavebné úpravy uskutočnili vtedajší majitelia Čeklísa Esterházyovci. Bola vykonaná prístavba veže k západnej fasáde lode kostola a oratória. Vtedy bola odstránená i kamenná románska krstiteľnica (dnes je vo farskej záhrade) a nahradená novou. Všetky úpravy boli v štýle baroka. V rokoch 1952 - 53 bol objekt zväčšený prístavbou bočnej kaplnky na severnej strane presbytéria a z južnej strany obdlžníkovou prístavbou z tehál, rozdelenou priečkami na tri samostatné miestnosti (sakristia, sklad a boží hrob). Pôvodné patrocínium mohlo patriť Štefanovi prvomučeníkovi, no v priebehu stredoveku sa zmenilo a aj dnes je kostol zasvätený svätému Štefanovi - kráľovi. Veľmi vzácnou pamiatkou je zlatý kalich z roku 1666.
Interiér:
Jednoloďový sakrálny priestor je zakončený polygonálnym presbytériom a novou prístavbou kaplnky. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou s profilovými rebrami. Loď je krytá krížovou hrebienkovou klenbou. Sakristia na južnej strane má rovný strop, prístavba kaplnky na severnej strane je krytá valenou klenbou s lunetami. Druhá, kolmo na loď postavená kaplnka má v uzávere lunety a nad štvorcom krížovú klenbu. Hlavný oltár je z roku 1950. Rokokový oltár s obrazom sv.Františka z roku 1773 a obdobne riešený druhý oltár s obrazom sv.Terézie sú pravdepodobne od maliara J.Pichlera, od ktorého je aj nástenná výmaľba.
Exteriér:
Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a s novými prístavbami kaplniek. Fasáda je spevnená dvojstupňovými opornými piliermi. Predstavanú vežu členia nárožné lizény a je krytá ihlancovou strechou.
Súčasný stav:
V kostole bývajú pravidelné bohoslužby a navštíviť ho môžete počas nich, alebo po dohode na farskom úrade.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,