Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Brdárka kostolKraj: Košice | Okres: Rožňava | Obec: Brdárka

Stručný popis:
Neskorobarokový ev.a.v. kostol s klasicistickou úpravou postavený na mieste staršieho dreveného kostola v obci Brdárka.
História:
Na mieste pôvodného, dreveného kostola postavili v roku 1696 murovaný renesančno-barokový kostol. V roku 1749 ho barokovo upravili a v roku 1786 skoro úplne prestavali. Veža bola postavená až v roku 1850, dovtedy bol kostol bez veže.
Interiér:
Loď má pruské klenby so štukovými obrazcami. Oltár je barokovo-rokokový, z roku 1754, obnovený v roku 1806. V strede oltárnej architektúry je obraz Ukrižovania, po stranách točité stĺpiky nesúce nadstavec s kartušou, v ktorej je obraz Zmŕtvychvstania krista. Oltár je zovretý akantovými krídlami s mriežkou a páskou. Neskorobaroková kazateľnica s podkasaným parapetom s poloreliéfmi Spasiteľa a štyroch evanjelistov. Volútový baldachýn ukončený plastikou anjela. Barokovo-klasicistická krstiteľnica - na volútovej nôžke nádrž s ľudovou plastikou Pokrstenie krista. Baroková protestantská empora s rustikálnou maľbou na parapete. Neskorobaroková patronátna lavica. Organ od spišsko-sobotského organára Valacha s neskorobarokouvou ornamentikou.
Exteriér:

Jednoloďová stavba, ktorej pozdĺžny sieňový priestor zakončuje polygonálny uzáver, zaklenutý konchou a lunetami. Fasády sú členené lizénovým rámom a na veži dvojitými pilastrami. Strecha veže je peknou ukážkou neskorobarokovej zľudovelej architektúry.

Obrázky nájdete na stránke obce.

Súčasný stav:
Kostol je v zachovalom stave a prebiehajú v ňom pravidelné bohoslužby.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,