Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Brehov kostol a býv. kláštor

Imbreg, ImregKraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Brehov

Stručný popis:
Barokový kláštor a kostol minoritov v Brehove tvorí trojtraktová budova kláštora pristavená k budove staršieho kostola. Výrazná dominanta obce.
História:

Kláštorný kostol sv. Františka Serafína (kat.) bol postavený minoritmi na zrúcaninách románskeho kostola v rokoch 1767 až 1769. Z pôvodnej románskej stavby zachovali iba vežu. Kostol bol upravovaný v roku 1950.

Kláštor postavili v rokoch 1767 až 1768.

Interiér:

Kostol - loď je zaklenutá pruskými klenbami a medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na pilastrové hlavice. Obraz sv. Antona Pad. z 19. storočia, krstiteľnica kamenná s medeným vrchnákom s letopočtom 1757.

Kaplnka je zaklenutá lomenou konchou. Na stenách sú seccové kartuše z rokov 1767 a 1769 a nápis vzťahujúci sa na dokončenie stavby. Oltár v kaplnke doplnený rokokovou iluzívnou maľbou z čias stavby kostola.

Kláštor má miestnosti zaklenuté pruskými klenbami a českými plackami. Schodište má pozdĺž arkády. V miestnosti bývalej jedálne sú maľby z roku 1777.

Exteriér:

Kostol - jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria na ľavej strane malá polygonálne zakončená kaplnka pristavaná k starej románskej veži. Do hlavnej fasády vstavaná románska veža má pôvodné románske združené okná so stredným stĺpikom a je krytá ihlancovou strechou.

Kláštor - trojpodlažná trojkrídlová budova  pristavaná ku kostolu, s ktorým spoločne obopína rajskú záhradu kláštora.

Súčasný stav:

Kostol sa v súčasnosti využíva na pravidelné bohoslužby a kláštor slúži minoritom.

Úvodná fotografia komplexu je zo stránky: www.minoriti.sk.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,