Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Divín opevnený kostol

kostol v Divíne


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Lučenec | Obec: Divín

Stručný popis:
Renesančný trojloďový opevnený kostol v obci Divín pod hradom.
História:
Prvý kostol v Divíne bol postavený pravdepodobne už v 14. storočí medzi rokmi 1327 a 1393, pretože sa síce nespomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1324-1327, ale už v roku 1393 sa spomína v súpise fár ostrihomského arcibiskupstva. V roku 1440 bol pravdepodbne zničený husitským nájazdom na Novohrad a v roku 1554 Turkami. V roku 1657 dali Balassovci kostol prestavať na renesančný, pričom išlo vlastne len o rozšírenie kostola na starších gotických základoch. V tom čase, teda v období tureckého vpádu do Horného Uhorska, bolo okolo kostola postavené renesančné opevnenie. V roku 1722 kostol zničil požiar. Po niekoľkých obliehaniach a požiari bol kostol opravený až v roku 1733. Podstatné zmeny a úpravy kostola prebehli v 19. a 20. storočí.
Interiér:
Hlavná loď je zaklenutá valenou klenbou. Zariadenie kostola - tri nové oltáre, kazateľnica a organ, je z roku 1909. Zo starého inventára sa zachovala už len baroková voľná kópia Immaculaty gotického typu. Výmaľba je z roku 1915. V roku 1920 bola zakúpená ešte krížová cesta. V roku 1942 bol kostol vydláždený, čím sa zakryl vchod do krypty. Boli zamurované bočné vchody do kostola avystavané dolné aj horné schody. Neskoršie úpravy v interiéry nezmenili podstatne jeho vzhľad.
Exteriér:
Kostol bol pôvodne jednoloďový. Presbytérium malo jedno klenbové pole s krížovou klenbou a záverečné pole s piatimi rebrami, čo potvrdzuje dispozíciu zo 14. storočia. K presbytériu patrila pôvodne obdĺžniková loď pravdepodbne bez klenieb a bez veže. Renesančná prestavba kostol zväčšila. Neskôr pri opravách sa už spomína kostol s presbytériom a s pristavanými bočnými loďami a s predstavanou predsienkou a dvoma vežami na štítovom priečelí. Vysoké veže sú zakončené barokovými baňami. Prestavba v roku 1909 kostol podstatne zmenila. Boli strhnuté klenby v presbytériu a v lodi a kostol bol podstatne rozšírený. V pôvodnom stave ostali len sakristia, veže a predsieň. Kostol potom prešiel drobnými úpravami, kotré na exteriéri nezanechali výrazné stopy. V roku 1979 bol prefasádovaný.
Viac
Súčasný stav:
Kostol je po spomínaných úpravách zachovalý a využíva sa na bohoslužby pre ľudí z okolia prakticky denne.
Pôdorys:Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Sledujú historické

Sledujú historické dokumenty kráľ Gejza II rozhodol založiť kláštor v roku 1075. Bol postavený s cieľom kolonizovať riedko osídlené údolí Hrona a podporovať kresťanské myšlienky v regióne. Kráľ daroval priestranné pozemky na opátstva. 642-426 Najstaršia časť kláštorného komplexu bola románska bazilika vysvätená vo vyššie uvedenej-1075 350-040. Na jeho základoch prežívajúce gotická bazilika sv Egidius bol postavený v rokoch 1346-1375. Kláštor bol prestavaný na pevnosť mala odolať tureckých nájazdov v roku 1537. 70-528 Steny a cirkevné baštami boli pridané potom. Avšak, výstavba opevnenia znamenalo aj zničenie niektorých jeho gotické časti. Oni sa objavil v pozmenenej forme v období romantizmu rekonštrukcii, ktorá prebiehala na konci 19. storočia.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,