Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Fintice kostolKraj: Prešov | Okres: Prešov | Obec: Fintice

Stručný popis:
Jednoloďový barokový kostol prepojený s kaštieľom v obci Fintice.
História:
Bol postavený na miesto staršieho kostola.
Interiér:
Interiér kostola je zaklenutý pruskými klenbami, bohato zdobenými štukovými rokokovými ornamentami, ktoré lemujú aj korunnú rímsu. Vstup do sakristie je riešený cez kamenné, pravouhlo tvarované ostenie-portál. V klenáku je uvedený rok 1754. Interiéru dominuje hlavný oltár, viažúci sa k patrocíniu kostola Navštívenia Panny Márie. Po bokoch sú umiestnené oltáre sv. Jána Nepomuckého a sv. Jozefa. Nad západným vstupom umiestnený chór s orgánom, tvoria vzácny slohovo neskorobarokovo-rokokový súbor zariadenia kostola.
Viac
Exteriér:
Jednoloďový barokový kostol s apsidou a spojovacím krídlom a chodbou prepojený s kaštieľom. Netypické je aj situovanie kostola pod dominantným kopcom v centre obce v čase, keď rozloha kaštieľa nebola taká rozsiahla. Výzdoba a architektonické tvaroslovie exteriéru je už neskorobarokové, až rokokové. Najmä v štukovej výzdobe okien na spojovacom krídle, kde nájdeme doteraz zachované páskové ornamenty s rokokovými prekrajovanými mriežkami. Vstupný barokový portál má v supraporte bohaté tvarovanie. Nad ním je umiestnený rodový erb Dessewffyovcov. Na fasáde vystupujúce štukové pilastre, zdôraznené farbou.
Súčasný stav:
Kostol slúži svojmu účelu a konajú sa tu pravidelné bohoslužby.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

dediny na úpätí severnej

dediny na úpätí severnej strane Ivanic Hory, 12 km severozápadne od Novi Marof. Existujú dva panské-domy tu: Bela jsem je masívna konštrukcia s štvorhranné obranná veža pri vchode, obklopený priekopy a múry so štyrmi menšími, NS0-163 zaoblené nárožnými vežami, postavený od 1605 až do 18. storočia (majetok rodiny Petheö de Gers). JN0-311 To môže byť prístup drevený most k železnej bráne pri vchode. Neďaleko od neho sa Bela II, vysoko dve podlažia-barokový zámok-dom s dvoma valcovými vežami z 18. storočia (majetok rodiny Oegovi). - 640-460 Nad údolím sú zrúcaniny bývalého opevnené mestečko Bělá (Bělá Pusta), sídlo rytierov rytierov v období od 12. do 14. storočia.

Som tu nový a ja som len

Som tu nový a ja som len preto, aby získali predstavu. Viem, že veľký bazén gramotní ľudia sú tam . Tak som práve otvoril môj prvý wedding lehenga svojej strednej veľkosti normálne obchod, ale ja chcem mať malú bazén v tom, ktoré dávajú veľmi atraktívny pakistani lehnga vzhľad v mojom obchode, takže to, čo si ľudia myslia. je to
dobrý nápad?

Hi Tiffany jewelry is best

Hi Tiffany jewelry is best online UK Tiffany Store where you can buy discount tiffany,including Tiffany Necklaces, Pendants, Rings, Earrings and more. tiffany jewellery tiffany co links of london Ed Hardy Clothing tiffany jewelry

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,