Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Hronsek kostol a zvonica

Artikulárny kostol


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Banská Bystrica | Obec: Hronsek

Stručný popis:
Drevený artikulárny kostol, drevená hrazdená baroková zvonica v Hronseku, miestna časť Banskej Bystrice.
História:

Kostol ev.a.v. artikulárny drevený, postavený na murovanom základe v rokoch 1725-1726. Impulz ku stavbe dal vtedajší kežmarský gróf Imrich Tököly, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mieru z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke. Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu chrámu tieto podmienky:
- musel byť postavený v priebehu jedného roka,
- musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov,
- nesmel mať vežu,
- vchod nesmel byť priamo z ulice.

Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola dokončená. Zvonicu postavili súčasne s kostolom v roku 1726.

Interiér:

Doštenú klenbu v rohoch podopierajú drevené točené stĺpiky. Amfiteatrálne umiestnené lavice. Oltár barokový s drevenou stĺpovou architektúrou, bohatým akantom a rokajovou ornamentikou. Stred oltára tvorí obraz Zoslanie Ducha sv. od S. Mialoviča z r. 1771. Na oltári krucifix s nápisom a letopočtom 1739.
Kazateľnica drevená s hladkým parapetom a volútovým baldachýnom z 1. pol. 18. stor. s bohatou akantovou ornamentikou s nápisom.
Krstiteľnica z r. 1726.
Organ barokový z r. 1763, umiestnený nad oltárom.
Štyri mosadzné svietniky z r. 1757 a 1759.
Séria voľných barokových obrazov rovnakého formátu od S. Mialoviča z r. 1771 s menami donátorov (Zvestovanie, Narodenie, Abrahám obetuje Izáka, Ukrižovaný, Zmŕtvychvstanie, Nanebevstúpenie Pána ), ktoré sa cez vianočné, veľkonočné a turíčne sviatky vymieňali a tvorili ústrednú výplň v oltári.

Na zvonici je zvon z 18. storočia.

Exteriér:


Kostol v Hronseku. Zdroj: Súpis pamiatok Slovenska I.

Pôdorysná schéma protestantského centrálneho kostola, do vnútorného oktogónu vpísaný štvorec. Drevená hrazdená architektúra fasád s horizontálnym členením.

Zvonica baroková z 1. tretiny 18. storočia, drevená hrazdená stavba na kamennej podmurovke so štvorcovým pôdorysom, členená horizontálnymi prekladmi. Na druhom podlaží je ochodza so segmentovou arkádou. Šindľová baňatá strieška.
Súčasný stav:
Obe pamiatky sú v zachovalom stave a sú na požiadanie prístupné verejnosti.
Pôdorys:


Pôdorys kostola v Hronseku. Zdroj: Súpis pamiatok Slovenska I.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Dokonca aj medzi niekoľko

Dokonca aj medzi niekoľko príkladov na Slovensko drevených kostolov, štruktúry na Hronsek si zaslúži osobitnú zmienku. Pôvodne poveril v roku 1725, kostol bol postavený podľa prísnych pravidiel, ktorými sa riadi protestantské bohoslužby stanovených vládou cisár Leopold I to po dohode s opozíciou Habsburgovcov. Tieto usmernenia zahŕňajú požiadavku, aby cirkvi byť postavený do roka a úplne z dreva (dokonca bez železnej klince), si vyžaduje dosť ťažké držať bez ďalšej spor o povstaní maďarských povstalcov a umiestnenie na malom ostrove uprostred rieky Hron (Garam v maďarskom jazyku).

70-620  - 70-640 - 70-646

Thanks for sharing this

Thanks for sharing this post. This is a very helpful and informative material like 70-643. Good post and keep it up. Websites are always helpful in one way or the other, that’s cool stuff, anyways, a good way to get started to renovate your dreams HP0-S25 into the world of reality.I will write more in detail after my 70-290 and 70-648 very soon. Thanks!

The idea of this site

The idea of this site particularly for SNRS 642-504, color scheme and template is also stunning. I always fascinated in learning graphics, 642-524 SNAF, web designs and related terms. I hope you would include discussion group in your site soon for 640-460 IIUC and graphic designing 646-046 ARSAM.


Nice work! It looks that you are highly expert blogger. Your post is an excellent example of why I keep coming back after my 650-195 SMBEN and 642-681 AWLANSE to read your excellent quality content that is forever updated. That was exactly 650-251 LCSAUC and 642-072 CUDN what I needed to read today.

642-437 CVOICE | 650-568 WSFE | 646-656 WAASAM | 642-481 CRMC

Physical exercise is

Physical exercise is considered important for maintaining physical fitness and overall health (including healthy weight), building and maintaining healthy bones, muscles and joints, promoting physiological well-being, reducing surgical risks, and strengthening the immune system. Aerobic exercises, such as walking, running and swimming, focus on increasing cardiovascular endurance and muscle density. Anaerobic exercises, such as weight training or sprinting, increase muscle mass and strength. Proper rest and recovery are also as important to health as exercise, otherwise the body exists in a permanently injured state and will not improve or adapt adequately to the exercise. The above two factors can be compromised by psychological compulsions (eating disorders, such as exercise bulimia, anorexia, and other bulimias), misinformation, a lack of organisation, or a lack of motivation.
_____________________________________________________

testking 000-978| testking 640-461| testking 642-384| testking 000-107| testking 000-979| testking E20-001| testking 70-516| testking 1z0-536| testking 640-863| testking 642-165

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,