Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Hronský Beňadik kláštor

Kláštor benediktínov, opevnený kláštor


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Žarnovica | Obec: Hronský Beňadik

Stručný popis:
Zachovalý bývalý opevnený kláštor a kostol, pôvodne stredoveké benediktínske opátstvo premenené na renesančnú protitureckú pevnosť dominujúcu nad obcou pri križovatke ciest.
História:
Benediktínske opátstvo vzniklo v lokalite osídlenej v neolite, v dobe halštatskej a veľkomoravskej. Hronský Beňadik sa spomína 1075 ako monasterium, ecclesia Sancti Benedicti. Opátstvo založil pred rokom 1075 vtedajší údelný vojvoda, neskorší kráľ Gejza I., ktorý ho obdaroval veľkými majetkami nachádzajúcimi sa predovšetkým v Tekovskej župe, ale aj v ďalších (Ostrihomskej, Komárňanskej, Novohradskej a v Potisí). Areál bývalého benediktínskeho opátstva vybudovali na čnejúcej skale v miestach, kde sa spájali dve prastaré cesty; jedna od západu, z Nitry, druhá z južného Slovenska, a ďalej pokračovali pozdĺž Hrona do Zvolena a významných baníckych lokalít stredného Slovenska, z ktorých sa vyvinuli bohaté banské mestá. Pôvodne tu stál románsky kostol a kláštor, čo ozrejmili archeologické výskumy z 1881-1883 (kostol) a 1972-1975 (kláštor). Kostol bol trojloďovou stavbou s tromi svätyňami na východe a dvoma vežami na západe. Na jeho mieste postavili neskôr gotický kostol. Kláštor stál južne od kostola. Románsky stavebný komplex zbúrali a v rokoch 1345-1375 nahradili gotickými objektmi, z ktorých sa zachovala veľkolepá trojloďová stavba kostola. Spolu s ním postavili aj kláštor, situovaný na mieste predchádzajúceho, románskeho. Na jeho východnej strane bola kapitulná sieň. Štvorkrídlový kláštor s ústredným dvorom komunikačne spájala obiehajúca krížová chodba; z nej sa zachovala len severná časť. Koncom 15. stor. kostol a kláštor opravili, 1489 postavili kaplnku. Poslednou gotickou stavbou bolo tzv. opátske krídlo z 1508.
Viac
Interiér:
Z pôvodného vybavenia chrámu pochádza fragment gotickej nástennej maľby zo 14. stor., predstavujúci legendu o sv.Jurajovi, niekoľko gotických plastík (Madona z poslednej tretiny 14. stor., korpus - telo - Ukrižovaného z 13. stor., umiestnený vo víťaznom oblúku, tzv. oltár sv.Scholastiky so sochami Madony a sv. Beňadika z druhej pol. 15. stor.), neskorogotický relikviár z 1483, gotická monštrancia z konca 15. stor. a ďalšie diela, ako plastika Krista z Božieho hrobu zo 17. stor., náhrobok Š. Koháryho z 1690 a viaceré liturgické predmety a obrazy. Gotické oltáre z 15. stor. pri oprave objektu koncom 19. stor. preniesli do Cirkévného múzea v Ostrihome, kde sa nachádzajú dodnes.
Exteriér:
Zo stavebných etáp sú najmarkantnejšie gotická a renesančná. Z gotického obdobia pochádza kostol (patrí k najvýznamnejším gotickým stavbám na Slovensku) s reprezentačným vstupným portálom, architektonickými detailmi (okná, portály, klenby s konzolami, svorníkmi a hlavicami), gotická kaplnka Svätej krvi a južné krídlo krížovej chodby. Z renesančného obdobia, keď zo stredovekého kláštora vytvorili dômyselnú a svojím spôsobom nedobytnú pevnosť, sa na objekte, napriek neskorším úpravám, zachovali okrem veľkých delových bášt a samostatného opevnenia viaceré renesančné klenby.
Súčasný stav:

V súčasnom období, po odchode reholy saleziánov, ktorí tu pôsobili od roku 1927 s prestávkami až do roku 1999, tu pôsobí rehoľa pallotínov.

Celkový pohľad na údolie Kláštor leží uprostred dediny Opevnenie kláštora (bašta) Gotický portál kostola


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

:-(

Kláštor som navštívil v júli 2006. Musím uviesť, že niektoré jeho časti sú v smutnom stave. Myslím - po stavebnej stránke. Rozpadajúce sa murivo, schody, okná, najmä zo zadnej časti kostola. Časť kláštora - z nádvoria je tiež v úbohom stave (k tomu mám niekoľko fotiek). Ale zrejme je to všetko o peniazoch. Podľa informácií sprievodcu (presnejšie - mladého chlapca z informácií) kláštor v súčasnej dobe spravujú polskí saleziáni. Na moju otázku - že prečo, odpovedal, že tí slovenskí nemajú s kým..... Slovenskú mládež nedokázali osloviť (údajne ani nemajú ktorú, lebo v okolí mládež nemá záujem o žiadne ich aktivity), preto to skúsili saleziáni polskí. Interiér samotného kostola je skutočne úžasný a pompézny.

Stanislav Kán
Banská Bystrica

On Sunday, October 22, 1995,

On Sunday, October 22, 1995, I made stop in Hronsky Benadik to visit the director of the Salesian's community father Vit Usak. Who told me a about the history of church and the monastery. Order of Salesian's is all around the globe. It's Slovak center is in Bratislava however they are also in Sastan, Bardejov, Petzalka, Trnavka, Kosice, Dubnica nad Vahom, Michalovce, Poprad, 000-100 Presov, Roznava, Kopanka, Zilina.
This Church built in the Gothic style of architecture was built over a Romanesque style church that was built here and consecrated in 1075. Long wars and attacks by Avars and Turks and other feudal nobles including Matus Cak from Trencin, have ruined the church and monastery. 642-072 In 14th century in the place of the old ruined church they built a new and bigger one in Gothic style. During the Turkish wars they rebuilt the whole object to a fortress with fortified walls, 1Y0-A13 watch towers, the windows were removed and replaced with rock walls.

Official Ed Hardy UK Store

Official Ed Hardy UK Store for all Clothing and Gear by Christian Audigier. The lifestyle brand is inspired by vintage tattoo art incorporating apparel Ed Hardy Ed Hardy Clothing Tiffany CO Evening Dresses tiffany jewelry

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,