Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Kysak kostol sv. Kataríny

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej


Kraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Kysak

Stručný popis:
KOSTOL, R.K.SV.KATARÍNA, , , 2.pol.13.st., gotika raná, 1-loď., Obdĺžnik, Kysak
História:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - postavený v románskom slohu. Bol postavený približne v 20-tych rokoch 13. storočia. Pôvodné, základné oblúky sa dajú rozoznať už len veľmi ťažko, lebo tieto oblúky nad dverami a oblokmi boli mnohými opravami pozmenené. V roku 1666 jestvoval tento kamenný kostol s oltárom, obrazmi, dvoma striebornými pozlátenými kalichmi, s táckou a jedným zvonom.
Interiér:
Dvere do sakristie sú drevené so značne porušenou plastickou a ornamentálnou maľbou Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou a okná segmentovou špaletou Celkový pohľad na vnútornú architektúru a interiér kostola Loď je zaklenutá krížovou barokovou klenbou so segmentovými lumetami
Exteriér:
Kostol je stavba prechodného štýlu z druhej polovice 13. storočia s úpravami a prístavbou z konca 19. storočia. Masívna veža je zvonku spevnená diagonálne postavenými nárožnými opornými piliermi a loď z oboch strán opornými piliermi. V stene na východnej strane je pastofórium, ktorého otvor je ostroluký, okolo s prstencovým štvorcovým orámovaním. Na východnom múre svätyne je plastický rovnoramenný kríž. Na osi kostola je ostroluké okno so špaletou. K presbytáru je pripojená sakristia, do ktorej vedie ostroluký jednoduchý portál. Dvere do sakristie sú drevené so značne porušenou plastickou a ornamentálnou maľbou. Sakristia je zaklenutá valenou klenbou, okno segmentovou špaletou. Presbytérium, ktoré je zaklenuté valenou klenbou, bez triumfálneho oblúka prechádza do lode, ktorá je zaklenutá krížovou barokovou klenbou so segmentovými lumetami. Nad oltárom je neskororománske okno so širokou špaletou. Kostol zvonku má hladkú fasádu s maľovaným nárožím, presbytérium s oknom úzkeho výrezu a ostrolukou špaletou. Na veži a na lodi sú oporné pultové piliere. Koncom 17. a začiatkom 18. storočia bola znovu preklenutá loď a upravené okná.
Súčasný stav:
Pôdorys kostola Južný pohľad na kostol Masívna veža kostola je podopretá z troch strán piliermi Vnútorná strana dverí sakristie, je zaklenutá valenou klenbou


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

The antidote to stress and

The antidote to stress and its manifestations is relaxation. To relax is to rest deeply. Relaxation is a state in which there is no effort, and the brain is quiet. Dr. Herbert Benson MD., who coined the phrase "The Relaxation Response" describes the physiological and mental responses that occur when one consciously relaxes by saying that relaxation is the physiological state characterized by a slower heart rate, metabolism, rate of breathing, lowered blood pressure, and slower brain wave patterns.
_________________________________________

Pass4sure 642-736| Pass4sure LX0-101| Pass4sure 642-901| Pass4sure RH302| Pass4sure 1z0-042| Pass4sure NS0-154| Pass4sure LOT-983| Pass4sure LOT-981

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,