Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Plaveč kostol sv.MargityKraj: Prešov | Okres: Stará Ľubovňa | Obec: Plaveč

Stručný popis:
Pôvodne gotický kostol, viackrát preslohovaný. Priamo v obci Plaveč.
História:
Kostol sv.Margity Ant., pôvodne gotický, v renesancii rozšírený o južnú kaplnku a po roku 1730 zbarokizovaný. Opravovaný v rokoch 1829, 1901 až 1903 a v 30-tych rokoch 20. storočia.
Interiér:
Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami, v presbytériu je česká placka a v kaplnke renesančná krížová klenba.
Exteriér:
Na gotickom základe je presbytérium štvorcového pôdorysu a obdĺžniková loď, ku ktorým je na severe pristavaná sakristia a na južnej strane kaplnka. Na západnej strane stojí hranolová veža s nárožnými diagonálnymi opornými piliermi.
Súčasný stav:

Kostol je dnes využívaný a v dobrom stave.

     Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,