Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Streda nad Bodrogom gr.k. kostolKraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Streda nad Bodrogom

Stručný popis:
Gréckokatolícky klasicistický kostol sv. Michala archanjela, Streda nad Bodrogom.
História:
Kostol sv. Michala archanjela bol postavený začiatkom 19. storočia v barokovo-klasicistickom slohu podľa vzoru tereziánskych stavieb.
Exteriér:
Jednoloďový kostol obdĺžnikového pôdorysu. Prevláda klasicistický sloh.
Súčasný stav:
Kostol slúži svojmu účelu.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,