Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

MPR Podolínec

Mestský hrad a mestská pamiatková rezervácia Podolínec.Kraj: Prešov | Okres: Stará Ľubovňa | Obec: Podolínec

Stručný popis:
Mesto sa nachádza v severnej časti Popradskej kotliny 18km na JV od Starej Ľubovne. Bolo obohnané gotickými hradbami z 13. storočia.
História:

Podolínec - pôvodne bol slovanskou osadou, potom ako ho druhý krát zničili tatári v roku 1285 nedošlo k obnoveniu celého areálu sídliska, ale len jeho južnej časti. Mestské privilégiá získal v roku 1292, kedy už mal hradobný múr a priekopu okolo neho.

V roku 1409 dal Žigmund J.Perényimu povolenie, aby na hradbách postavil pevnôstku. V roku 1412 sa v zálohovej listine kráľa Žigmunda píše "...do zálohu dali: zeme, náš hrad Ľubovňu s mestom a mesto Podolínec s tvrzou a dedinami k nim patriacimi ...", a je teda zrejmé v tom čase slobodné kráľovské mesto malo i mestský hrad a opevnenie. V roku 1564 patrili podľa revízneho záznamu k hradu Podolínec Vyšné a Nižné Ružbachy. Hrad v Podolínci bol od vydania do poľského zálohu (spolu s ďalšími 12timimi spišskými mestami) spravovaný spolu s Ľubovnianskym hradom starostom týchto 13tich miest. V roku 1642 sa starosta Lubomisrski zaslúžil o výstavbu piaristického kláštora v Podolínci a zo záznamov je zrejmé, že mnísi až po dokončenie kláštora obývali dve miestnosti hradu. Hrad v tom čase teda stál. Kláštor stojí na sever od hradieb a pripomína renesančný kaštieľ s dvoma nárožnými vežami, má veľké rozmery a zapája sa do fortifikačného systému vlastným hradobným múrom, dnes viditeľným na SV strane. V roku 1564 patrili podľa revízneho záznamu k hradu Podolínec Vyšné a Nižné Ružbachy.

Exteriér:
Hrad v Podolínci tvorila v stredoveku pravdepodobne väčšia obytno-obranná stavba chránia vstupnú bránu do mesta a obvodové opevnenie do ktorého sa vstupovalo ďalšou bránou. Neskôr pribudli budovy v areáli a hlavná budova bola prestavaná na obytnú renesančnú stavbu. Viac sa o hrade dozviete z knihy M.Števíka - Podolínec. 
Rekonštrukcia hradu z 18. storočia Pohľad na mesto - hrad však v zábere nie je.
Súčasný stav:

Mestské hradby sa zachovali takmer v súvislom páse pri južnom obvode mesta a čiastočne aj na východe a západe. Na severe boli hradby zbúrané v 19.storočí a vtedy odstránili aj obe brány do mesta. Okolo bývalej dolnej brány sú hradby zachované v plnej výške s viditeľnou ochozou a strieľňami, na S od brány je vysoká polvalcová bašta, na J sa zachovali ďalšie tri bašty. Z vnútornej strany hradieb sú pristavané domy. Južné hradby sú zastavané domami, len koruna múrov prečnieva ponad pultovými strechami. Ďalšia časť hradieb je z tejto strany voľná a zachovala si pôvodnú výšku. Za baštou č.5, ktorá je značne znížená, pokračuje hradobný múr (bašta 6 zmizla) a bašta 7 má len polovicu plášťa, a to v zníženej výške. Bašta 8 tvorí rizalit budovy vstavanej do hradieb. Na S od bývalej hornej brány stojí v záhrade bašta 9, ktorá tvorí súčasť domu pristavaného z opačnej strany k hradobnému múru.
Hradby sú najzachovalejšie na východnej strane mesta, kde ich stavebný charakter poukazuje na prvú tretinu 15.storočia a na úpravy z druhej tretiny 16.storočia. Bašty a strieľne sú riešené vzhľadom na používané strelné zbrane, pôdorysná konfigurácia je však staršia a snáď totožná s prvými hradbami, ktoré začali stavať v 13.storočí.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,